Nancy Stone

Senior Counsel

Stone Strategic Management, LLC

Direct: 480-521-4912

E-mail: nstone@stonestrategicmanagement.com